Wellbeing

Wellbeing – czym jest i jak wykorzystać go w firmie?

W ostatnim roku problemy z wypalaniem zawodowym doświadczył 1 na 2 pracowników. Zaobserwowano także rosnący poziom wypalenia zawodowego u młodych ludzi. Jak dzięki wellbeingowi wprowadzić dobrą zmianę w firmie i zadbać o dobrostan psychiczny pracownika?

„Umysł jest jak rzep na rzeczy negatywne a jak teflon na rzeczy pozytywne” 

R.Hanson


Czym jest wellbeing?

Wellbeing, zwany także dobrostanem lub samopoczuciem, to stan subiektywnego doświadczenia szczęścia i satysfakcji z życia, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Obejmuje on szeroki zakres czynników, takich jak:

 • zdrowie,
 • relacje społeczne,
 • emocje,
 • poczucie sensu życia,
 • rozwój osobisty,
 • realizację celów.

Kto wymyślił wellbeing?

Wellbeing jako pojęcie nie zostało stworzone przez jedną konkretną osobę, ale jest wynikiem badań i obserwacji naukowców i specjalistów z różnych dziedzin, takich jak psychologia, medycyna, socjologia, ekonomia i filozofia.

Pojęcie wellbeing pojawiło się w XIX wieku w kontekście badań nad statusem społecznym i zdrowiem ludzi. Jednym z pierwszych naukowców, którzy zwrócili uwagę na znaczenie wellbeing, był amerykański psycholog i filozof William James, który w swoich pracach poruszał temat szczęścia i zadowolenia z życia.

W XX wieku pojęcie wellbeing zyskało na popularności, a badania nad nim zostały rozwinięte przez takich naukowców jak Abraham Maslow, Carl Rogers i Martin Seligman. Obecnie wellbeing jest szeroko badane i rozwijane w wielu dziedzinach, a także stanowi przedmiot zainteresowania rządu i organizacji zajmujących się zdrowiem i dobrobytem społecznym.

Jak osiągnąć wellebing?

Wellbeing może być osiągnięty poprzez różne sposoby, w tym poprzez zdrowy styl życia, takie jak regularna aktywność fizyczna, dieta i sen, jak również poprzez rozwój osobisty, praktyki medytacyjne, relacje z bliskimi i wypełnianie życiowych celów.

Wellbeing jest ważnym aspektem życia każdej osoby i ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, relacje z innymi ludźmi, a także na nasze sukcesy i osiągnięcia w życiu.

Bądź zdrowa, https://www.youtube.com/watch?v=oSooslF2lMc&list=PLtiTCdj7JJ4VlZlQSZUA_DgF67KEbLATP&index=4

Dlaczego wellebing jest ważny w firmie?

Wellbeing w firmie odnosi się do podejścia, które ma na celu stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy mogą osiągać swoje cele, rozwijać się i czuć się zadowoleni z pracy, a także z zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dzięki takiemu podejściu, pracownicy są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni wobec firmy, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych.

Jak zadbać o dobrostan psychiczny pracownika?

Dbanie o dobrostan psychiczny pracowników jest bardzo ważne dla zapewnienia dobrego funkcjonowania firmy. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, które mogą pomóc w dbaniu o dobrostan psychiczny pracowników:

 1. Wspieranie pracy zespołowej – zbudowanie zespołu, w którym pracownicy czują się zintegrowani i zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, może pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji i zwiększeniu poczucia przynależności.
 2. Zapewnienie szkoleń i rozwoju zawodowego – zapewnienie pracownikom szkoleń i programów rozwoju zawodowego może pomóc w zwiększeniu ich poczucia kompetencji i wartości, co może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia z pracy.
 3. Dostarczenie narzędzi i zasobów – zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i zasobów do wykonywania swojej pracy może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i zwiększeniu poczucia kontroli nad swoją pracą.
 1. Promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – zachęcanie pracowników do podejmowania działań, które pozwalają na utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, takich jak ćwiczenia fizyczne, medytacja czy spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi.
 2. Zapewnienie wsparcia psychologicznego – zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego, takiego jak programy pomocy pracowniczej, może pomóc pracownikom w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami emocjonalnymi i innymi problemami zdrowia psychicznego.
 3. Zapewnienie zdrowego środowiska pracy – zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, takiego jak czyste powietrze i światło dziennie, może pomóc w poprawie dobrostanu psychicznego pracowników.

Fundacja Life Balance zajmuje się dbaniem o dobrostan psychiczny pracowników. Zachęcamy do współpracy.

Fundacja Life Balance, https://lifebalance.org.pl

Dbanie o dobrostan psychiczny pracowników to długotrwały proces, ale warto inwestować w niego, aby zapewnić zdrowie i zadowolenie pracowników, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i wyników biznesowych firmy.