Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2023 – kiedy przypada i jak możesz dbać o naszą planetę?

Dzień Ziemi to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia na całym świecie. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poznaj kilka prostych kroków, aby zadbać o naszą planetę.

W najbliższą sobotę będziemy po raz kolejny obchodzić ważne święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie o naszej odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy, i podjąć konkretne działania na rzecz ochrony jej zasobów. Sprawdź jak na co dzień możesz dbać o naszą planetę.

Historia powstania Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Historia Dnia Ziemi sięga 1970 roku, kiedy to senator Stanów Zjednoczonych, Gaylord Nelson, zaproponował organizację masowych demonstracji na rzecz ochrony środowiska. 22 kwietnia 1970 roku odbyła się pierwsza edycja Dnia Ziemi, w której wzięło udział około 20 milionów Amerykanów. Od tamtej pory, święto to zyskało na popularności i obecnie obchodzone jest na całym świecie.

Dzień Ziemi – jaki jest cel tej akcji?

Celem Dnia Ziemi jest uświadamianie ludzi na temat wpływu ich działań na środowisko oraz zwracanie uwagi na zagrożenia dla naszej planety. W trakcie obchodów organizowane są różnego rodzaju akcje edukacyjne i prośrodowiskowe, takie jak np. sadzenie drzew, sprzątanie śmieci, czy zbieranie funduszy na rzecz organizacji zajmujących się ochroną środowiska.

Jak możesz dbać o naszą planetę?

Oto kilka pomysłów, jak możesz dbać o naszą planetę:

 • Segreguj odpady – to podstawowa zasada, która pozwala na odzyskanie surowców wtórnych i zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska.
 • Korzystaj z energii odnawialnej – wybieraj źródła energii, takie jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, które pochodzą z odnawialnych źródeł i nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Oszczędzaj wodę – drobne zmiany w nawykach, takie jak wyłączanie wody podczas mycia zębów czy używanie deszczówki do podlewania roślin, pozwolą zaoszczędzić wodę, która jest cennym zasobem.
 • Korzystaj z transportu publicznego lub roweru – wybieraj środki transportu, które nie emitują spalin i nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.
 • Sadź rośliny – sadzenie roślin, zwłaszcza drzew, pozwala na absorpcję dwutlenku węgla z atmosfery, co zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka na klimat. Możesz stworzyć dzikie łąki kwietne, które pozwolą pszczołom na zapylanie.
 • Kupuj lokalnie – wybieraj produkty pochodzące z lokalnych źródeł, co pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z transportem towarów.
 • Unikaj plastiku – unikaj jednorazowych plastikowych opakowań i wybieraj produkty pakowane w materiały biodegradowalne.
 • Edukuj innych – podziel się swoją wiedzą na temat działań, które można podjąć, aby dbać o środowisko, i zachęcaj innych do podejmowania proekologicznych działań. Poznaj działalność Fundacji Bee Helpy, która działa na rzecz owadów zapylających.
Fundacja Bee Helpy
Fundacja Bee Helpy, https://beehelpy.org.pl

Poznaj kilka faktów o Ziemi.

Przy obchodach Dnia Ziemi warto przypomnieć sobie kilka faktów o naszej planecie. Oto najważniejsze:

 • Ziemia jest trzecią planetą od Słońca i jedyną znaną planetą, na której występuje życie.
 • Ziemia ma średnicę wynoszącą około 12 742 kilometrów i masę około 5,97 x 10²⁴ kg.
 • Ziemia obraca się wokół własnej osi raz na dobę, co powoduje cykl dnia i nocy.
 • Ziemia krąży wokół Słońca raz na rok, a odległość między Ziemią a Słońcem wynosi około 149,6 milionów kilometrów.
 • Ziemia składa się z trzech warstw: skorupy zewnętrznej, płaszcza i jądra.
 • Skorupa zewnętrzna Ziemi składa się z kilku dużych płyt tektonicznych, które poruszają się i przesuwają się względem siebie, co powoduje trzęsienia ziemi i tworzenie gór.
 • Atmosfera Ziemi składa się głównie z azotu (78%) i tlenu (21%) oraz innych gazów, takich jak argon, dwutlenek węgla i neon.
 • Woda pokrywa około 71% powierzchni Ziemi i jest niezbędna dla większości form życia.
 • Ziemia ma jednego naturalnego satelitę, Księżyc, który krąży wokół Ziemi i wpływa na siły pływowe.
 • Ziemia jest miejscem, w którym powstało i rozwija się życie, a naukowcy uważają, że życie pojawiło się na Ziemi około 3,5 miliarda lat temu.

Co niszczy naszą planetę?

Ziemia jest niszczona przez wiele czynników, w tym przez działalność człowieka oraz zjawiska naturalne. Oto kilka przykładów:

 1. Zanieczyszczenie środowiska – emisja zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, spalin, chemikaliów i odpadów, zagraża jakości powietrza, wody i gleby, a także zdrowiu ludzi i zwierząt.
 2. Wylesianie – wycinanie lasów i niszczenie środowiska naturalnego prowadzi do utraty bioróżnorodności, zmniejszenia obszarów siedlisk dzikich zwierząt oraz zmniejszenia zdolności Ziemi do wchłaniania dwutlenku węgla.
 3. Zmiany klimatu – emisja gazów cieplarnianych powoduje globalne ocieplenie i zmiany klimatu, które mają szkodliwe skutki dla środowiska, takie jak podnoszenie poziomu mórz, zmniejszenie dostępności wody, zmiany w dystrybucji gatunków roślin i zwierząt oraz ekstremalne zjawiska pogodowe.
 4. Eksploatacja surowców naturalnych – wydobycie i zużycie surowców naturalnych, takich jak paliwa kopalne i metale, prowadzi do erozji gleby, zanieczyszczenia powietrza i wody, a także wykorzystania zasobów naturalnych, które są ograniczone.
 5. Zjawiska naturalne – Ziemia jest narażona na zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, wulkany, huragany, powodzie i pożary, które mogą powodować znaczne szkody dla środowiska i ludzi.

Dlatego ważne jest, aby podjąć działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć negatywny wpływ, jaki człowiek wywiera na Ziemię. Obchody Dnia Ziemi maja na celu właśnie przypominanie o tym jak ważne jest dbanie o naturalne środowisko.

Dom w duchu „zero waste”, https://kierunekzdrowie.info/naturalny-dom/ekologiczny-dom-5-sposob-jak-zyc-w-duchu-zero-waste/

Jak wyglądają obchody Dnia Ziemi?

Corocznie, w dniu obchodów Dnia Ziemi, organizowane są również wydarzenia kulturalne i artystyczne, mające na celu przyciągnięcie uwagi społeczeństwa do kwestii związanych z ochroną środowiska. W wielu miastach na całym świecie odbywają się koncerty, wystawy, pokazy filmowe i wiele innych wydarzeń, które przyciągają tysiące ludzi.

Obchody Dnia Ziemi przypominają nam o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za stan naszej planety i że każdy z nas może wnieść swój wkład w ochronę środowiska. Warto pamiętać, że nawet drobne codzienne czynności, takie jak segregacja śmieci, oszczędzanie wody i energii czy korzystanie z transportu publicznego, mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Podsumowując, Dzień Ziemi jest ważnym świętem, które przypomina nam o naszej odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy. To także doskonała okazja, aby podjąć konkretną akcję na rzecz ochrony środowiska i promować zrównoważony rozwój, który pozwoli nam zachować naszą planetę w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń.

Po więcej informacji zapraszamy na nasze social media.